Insight Interieurarchitecten BNI

Wonen

Technologische ontwikkelingen brengen in een steeds sneller tempo revolutionaire veranderingen in onze maatschappij. Tegelijkertijd willen we onze identiteit bewaren en koesteren. Dat doen we vooral op onze basis, thuis. Waar tijd en ruimte is voor reflectie, ontspanning, in intiemer verband met anderen samenzijn. Elk individu heeft daarin eigen behoeftes en voorkeuren. Voor elk individu heeft het begrip ‘thuis’ een andere kleur, geur, herinnering, sfeer.